Rental

Olympia_RentFolder_10Seiter_Wi2021_1-1
Olympia_RentFolder_10Seiter_Wi2021_1-2

Ski & Snowboard

Days123456/7+
Superior Skis377010112915517924
Premium Skis30588410913215318
Economy Skis203855718610112
Snowboard203855718610112
All prices in EUR

Fun

Days123456/7+
Snowblades/Funcarver1528405058668
Twin-Tip-Ski203855718610112
Snow Shoes1528405058668
Touring Skis35689912715317722
Toboggan713192530355
Racing Toboggan816243240488
All prices in EUR

Boots

Days123456/7+
Ski-Boots10203040506010
Snowboard-Boots10203040506010
Touring Boots15304560759015
All prices in EUR

Accessories

Days123456/7+
Helmet 610151820211
Skiing-Pants815212630333
Ski-ing Jacket815212630333
All prices in EUR